Kooperationen

  • Kinderchirurgie/-urologie Christliches Kinderhospital Osnabrück

  • Klinik des Marienhospitals Osnabrück (MHO)

  • Röntgen Nuclear Institut Osnabrück (Drewes und Partner)

  • Nephrologische Gemeinschaftspraxis an den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück       

Wissenschaftliche Kooperationen

  • Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie (GPN)

  • Konsensusgruppe Kontinenzschulung e.V. (KGKS e.V)